El projecte de pressupostos per al 2015 que es debat aquesta setmana al Parlament inclou dues inversions a Caldes de Montbui: l’ampliació del CAP i la finalització de la construcció del Calderí

La proposta de pressupostos per a l’exercici 2015 del Govern català inclou una inversió de 169.543,25 euros per a l’ampliació del CAP Dr. Joan Mirambell de Caldes de Montbui. La Generalitat inclou aquesta previsió d’inversió un any després que la Comissió de Salut presentés una Proposta de resolució perquè es prioritzés, tan bon punt les disponibilitats pressupostàries ho permetessin, el projecte d’ampliació que ja existeix i que està aprovat des de l’any 2009. L’alcalde Jordi Solé, en tant que diputat del Grup Parlamentari d’ERC, va promoure i defensar aquesta resolució en la sessió de la Comissió de Salut del 14 de novembre de 2013.

En resposta a aquesta resolució el Departament de Salut va decidir dona suport a l’ampliació de l’equipament calderí amb una obra que permetrà un increment de l’àrea assistencial (increment del nombre de consultes) i la creació d’una base per acollir el servei d’emergències mèdiques al centre. Segons l’informe relatiu al compliment d’aquesta resolució emès per la conselleria de Salut, “es podrà procedir a la preparació de la licitació de les obres d’ampliació i reforma del CAP l’any 2015 per, a continuació, equipar i posar en funcionament l’ampliació del centre”.

Els mateixos pressupostos preveuen una inversió de 3.493.444,85 euros per a la nova construcció de la secció d’institut d’El Calderí. Amb aquesta partida es preveu acabar l’obra que s’està executant al mateix emplaçament on hi ha els mòduls prefabricats que acullen el centre des de la seva obertura, l’any 2006.

El Govern de la Generalitat va presentar la proposta de pressupost per a l’any 2015 al Parlament el passat 2 de desembre. Actualment es troba en fase de presentació d’esmenes i debat al Parlament.

Leave a Reply

Your email address will not be published.