El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha tornat a superar els objectius fixats per a l’any 2014 per a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge.

Aquest resultat ha estat possible gràcies a la producció energètica de 6.429.840 Kilowats/hora, a la gestió de 48.198 tones de matèria orgànica –un 3% més que l’any 2013–, i als ingressos per la venda d’energia elèctrica a xarxa que, amb 775.550 euros, es situen un 9% per sobre dels ingressos previstos.

El total de la producció d’electricitat equival al consum elèctric durant un any de 5.144 habitants o l’equivalent al consum elèctric de prop de 1.850 habitatges.

Una altra dada positiva és que s’ha estalviat l’emissió a l’atmosfera de 2.476 tones de CO2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.