L’oficina tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha confeccionat un catàleg dels camins públics de les Franqueses. El treball cataloga 105 camins municipals, que sumen un total de 84,5 km.

Dels camins classificats, un 82% estan en bon estat i per la majoria s’hi circula habitualment perquè donen accés a cases o a nuclis poblats. Tots els camins, malgrat tinguin una amplada variable, són aptes per al trànsit.

L’objectiu del catàleg és recollir, ordenar i processar totes les dades dels camins seleccionats. Així, de cada camí se n’ha realitzat una fitxa resum de les seves característiques (ubicació, descripció, longitud, amplada, estat, etc.); un plànol de la seva situació amb la definició del traçat i la numeració per punts quilomètrics, la toponímia complementària i els elements més remarcables; i un reportatge fotogràfic.

Properament, l’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania el catàleg de camins per tal que pugui consultar-lo i, en el cas que ho cregui oportú, presentar-hi al·legacions. 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.