Les dues màquines escombradores de la via pública incorporen missatges de sensibilització ambiental en el marc d’una nova campanya amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania en matèria ambiental. Els lemes tenen forma de puzle per transmetre la idea que tots els ciutadans són peces imprescindibles per millorar la neteja viària i, en conseqüència, la qualitat de vida del municipi.

Per això, s’aniran alternant diversos missatges als laterals de les dues màquines escombradores que fan tasques de neteja viària a tots els barris de Cardedeu. Entre d’altres, n’hi ha sobre la responsabilitat dels propietaris de recollir els excrements de les seves mascotes, sobre l’ús dels contenidors per tirar la brossa, o per potenciar la recollida selectiva i l’ús de la deixalleria.

En total, hi ha nou missatges diferents que s’aniran rotant per garantir que arribin a la ciutadania de tots els barris.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.