Durant l’any 2014, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Canovelles va tramitar 117 reclamacions i consultes relacionades amb el consum, el 24% de les quals estan relacionades amb el servei de telèfon i el 10% amb els serveis de les asseguradores.

Un 23% de les consultes van ser per temes aliens de consum.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Canovelles, membre de la Xarxa Local de Consum de la Diputació, dóna suport a la ciutadania en la defensa dels seus drets com a consumidors i usuaris i desenvolupa programes per promoure actituds de consum responsable.

omic canovelles

Quatre comparatiu. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

Leave a Reply

Your email address will not be published.