El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les ordenances i preus públics per l’any vinent presentades pel govern municipal. La proposta es caracteritza, segons l’equip del govern, “pel clar esforç de contenció de la factura fiscal i un ampli ventall de bonificacions que tenen com a objectiu reactivar l’ocupació i l’activitat econòmica a més d’ajudar a les famílies amb menys renda”.

El Ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat les ordenances fiscals i preus públics per al 2015, sense cap vot en contra. Són unes ordenances i preus públics on, segons el govern municipal, s’ha prioritzat l’aplicació de bonificacions amb un doble objectiu: ajudar als ciutadans de Mollet amb rendes més baixes i prioritzar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. Així ho va expressar l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, a la sessió plenària: “Són unes ordenances fiscals amb les que volem ajudar a qui més ho necessita i facilitem la reactivació econòmica i la creació d’ocupació”.

Les ordenances i preus públics aprovats al Ple “suposen un gran esforç d’equilibri entre els recursos públics i la situació econòmica de les famílies perquè hem volgut prioritzar el balanç social davant l’econòmic” ha exposat el regidor d’economia, Josep Garzon. Per segon any consecutiu, s’ha congelat l’anomenada factura fiscal formada pels impostos més comuns (IBI, Impost de vehicles, la taxa d’escombraries i la taxa d’aigua).

BONIFICACIONS SEGONS RENDA FAMILIAR

El govern municipal aplicarà bonificacions a totes les persones amb més dificultats a més d’introduir modificacions a les ordenances per facilitar els pagaments fraccionats. Com a exemple, cal destacar que, segons dades del tercer trimestre de 2014, el consistori ha concedit 1.600 ajuts i bonificacions per a lluitar contra la pobresa energètica de les famílies molletanes més castigades per la crisi.

Amb l’objectiu de donar suport als que més l’estant patint, l’Ajuntament de Mollet té previst, per a 2015, destinar prop de 3 milions d’euros per ajuts i bonificacions. El marc general de beneficis fiscals venen definits pel criteri de renda. Així, destaquen com a novetats, entre les bonificacions aprovades ahir, les següents:

–      Bonificació fins el 75% de l’import de la taxa d’obertura de nova activitat, i s’incorpora una nova bonificació per a la llicència d’obres per a aquelles persones que estiguin a l’atur, i per aquelles persones que presentin el certificat de viabilitat del seu projecte empresarial emès per EMFO.

–      Bonificacions fins el 50% de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per aquelles empreses que contractin treballadors de forma indefinida i el 75% de bonificació de l’IAE per aquelles empreses que treballin en l’àmbit del treball social i promoguin la reinserció social.

–      Modificació dels criteris per aplicar la tarifa reduïda de la taxa per al subministrament d’aigua per tal de poder bonificar a més ciutadans i ciutadanes de Mollet.

–      Es redueix un 15% de mitjana la taxa de recollida de residus comercials de paper i cartró en funció dels m2 de superfície.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.