Mollet és una ciutat compacta i equilibrada que exerceix la capitalitat del seu entorn immediat per tot el ventall de serveis que ofereix. Aquest model ofereix moltes possibilitats de futur per al municipi, tal com ha explicat Carrera, director de l’estudi Panoràmica 2014-2025, que ha elaborat la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al Pla Estratègic de Mollet.

En el marc de la commemoració del Dia de la Ciutat de Mollet, el passat 4 de novembre, Carrera oferia la conferència “Mollet, a prop i amb futur”, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. En la seva introducció, el regidor del Pla Estratègic, Antonio Felices, va explicar que el treball dirigit per Josep M. Carrera, la diagnosi Panoràmica 2014-2025, forma part de tota la feina que s’ha fet els darrers anys en el Pla Estratègic de Ciutat2015; un pla molt participatiu, del qual s’han derivat nous espais de participació ciutadana dins l’Espai 26. “Som una ciutat dinàmica, que progressa”, va afirmar Felices.

La conferència va començar amb una anàlisi de la situació actual de la ciutat respecte del seu entorn i de la situació socioeconòmica actual. La crisi dels darrers anys, ha comportat canvis socials i econòmics importants, com l’augment de l’atur o el tancament d’indústries manufactureres tradicionals; però, segons l’anàlisi, també comporta noves oportunitats, com el creixement i potencialitat de nous sectors econòmics. En aquest sentit, Carrera apuntava que “l’estructura productiva de Mollet denota que exerceix la capitalitat del seu entorn, ja que hi predominen el comerç, les activitats administratives i el sector de la salut i els serveis socials”. Aquests sectors, juntament amb les empreses d’informàtica i tecnologies estan creant ocupació en els darrers anys, fet que s’ha de veure com una oportunitat per a la ciutat.

El fet que Mollet sigui molt compacte ofereix enormes avantatges, entre aquestes, Carrera destacava que, “transformant i desenvolupant les zones industrials, es podria arribar a donar ocupació per a tota la ciutadania de Mollet, fins a un sostre de 60.000 habitants”.

Un altre eix de l’anàlisi dels reptes de futur per a Mollet és el que fa referència a les infraestructures i la connectivitat amb el seu entorn. Mollet és un municipi molt ben situat respecte de Barcelona, a una distància propera i amb ràpides connexions per transport, tant públic com privat. Així, Carrera apuntava com a punts forts el desenvolupament dels eixos econòmics de la B30 i la C-17; la creació de nous eixos comunicatius que afavoreixin el contacte entre Mollet i els municipis del voltant (Martorelles, Santa Perpètua, La Llagosta, Parets, Montmeló…) i la reconversió de la C17 en una via semiurbana, amb major permeabilitat, de manera que se n’afavoreixi el desenvolupament d’indústria, serveis i negocis.

Per finalitzar la conferència, l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, concloïa que “som un municipi modern i compacte, alhora que tenim possibilitats de creixement sostingut”. El batlle apuntava com a fortalesa que, de molts dels reptes que l’estudi de la UPC ha identificat pel que fa a les infraestructures i la connectivitat, ja existeixen estudis i projectes desenvolupats, fet que indica que s’està treballant en la bona direcció. “No estem en una illa. Hem de ser capaços de mirar més enllà i pensar que som un node de connexió amb Europa; això ens dóna molts elements d’oportunitat pels quals hem d’apostar i jugar fort”, finalitzava Monràs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.