El Ple ha aprovat una moció per demanar a la Generalitat que compleixi la legislació per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal.

En la sessió ordinària del mes de gener, el Ple Municipal ha aprovat una moció en què es demana a la Generalitat que inclogui en el pressupost del Departament d’Ensenyament de l’any 2015 una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, tal com recull la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

El document recorda que en el Projecte de Pressupost de la Generalitat per a l’any 2015 s’ha eliminat la partida destinada a finançar les escoles bressol municipals. A partir d’ara seran les Diputacions les que assumiran part del fianançament i això, segons la moció, significa que la Generalitat es desentén de les seves responsabilitats i, per tant, incompleix directament la LEC.

La moció, que inclou la reprovació de la Consellera d’Ensenyament Irene Rigau per la seva actitud en relació a aquest tema, també demana el compliment dels acords signats amb les entitats municipalistes per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal incomplerts des de l’any 2011.

Moció per demanar a la Generalitat el compliment de la legislació en relació al finançament de les escoles bressol municipals 

Leave a Reply

Your email address will not be published.