¿Poden els regidors de les Franqueses que tenen dedicació exclusiva o parcial cobrar per oficiar casaments? Aquesta és una de les preguntes a les quals haurà de donar resposta la investigació judicial que està en marxa, i que va provocar que, al llarg del passat mes de febrer, tots els membres de l’equip de govern declaressin com a imputats en els jutjats de Granollers.

Francesc Colomé, Rosa Maria Pruna, Rosa Maria Isidro, José Ramírez, Juan Antonio Marín, Gisela Santos, Josep Randos, Javier Álvarez i Vanesa García, van fer declaracions pràcticament idèntiques, mentre que Esteve Ribalta es va sortir del guió establert per la defensa comuna, encarregada al prestigiós bufet Molins&Parés de Barcelona.

En contra del que va afirmar la resta, l’exalcalde socialista va assegurar que no li constava l’existència de cap document signat pel secretari de l’Ajuntament que justifiqués la legalitat de les indemnitzacions que, entre els mesos de juliol de 2011 i 2012, va percebre la majoria d’aquells que van oficiar les cerimònies.

RETRIBUCIONS APROVADES EL 2011

Acta del ple del 7 de juliol de 2011. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

Acta del ple del 7 de juliol de 2011. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

Va ser el 7 de juliol de 2011, en el primer ple de la legislatura al marge del d’investidura i constitució del nou Ajuntament, on es va aprovar el règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes, i les indemnitzacions i dietes dels membres de la Corporació. De tots, tant dels que a partir d’aquell moment tindrien dedicació exclusiva o parcial (equip de govern), com dels que no estaven inclosos en cap d’aquests supòsits (oposició).

El punt 23 de l’ordre del dia d’aquella sessió tenia com a títol “Establir el règim de la dedicació i de les retribucions dels càrrecs electes”. Així, en el cas dels regidors amb dedicació exclusiva, es va establir un sou brut anual de 60.000 euros per a l’alcalde (Francesc Colomé), i 40.000 pels regidors d’Urbanisme (Esteve Ribalta), Esports (José Ramírez) i Obres i Serveis (Vanesa García). I pel que fa als que compten amb dedicació parcial, es va concretar una nòmina de 25.000 euros l’any: Rosa Maria Pruna, Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Sanitat i Gent Gran; Rosa Maria Isidro, Cultura, Educació, Infància i Joventut; Juan Antonio Marín, Activitats, Habitatge i Pla de Barris; Josep Randos, Seguretat Ciutadana; i Gisela Santos, Polítiques Socials. Àngel Profitós va entrar posteriorment en aquest segon grup, però va tornar a sortir… quan va abandonar l’equip de govern.

Aquestes quantitats es van incrementar amb 3.000 euros més anuals en el cas dels portaveus de cada grup municipal.

En aquell mateix ple també es van aprovar les retribucions dels càrrecs sense dedicació “exclusiva ni parcial”. Les quantitats van quedar distribuïdes de la següent manera: per assistència a les sessions plenàries (120 euros), a la Junta de Govern Local (250), a la Comissió informativa dels assumptes del ple (45), a la Comissió Especial de Comptes (45), als Consells dels Pobles de Llerona i Corró d’Amunt (120), als òrgans col·legiats dels patronats municipals d’Esports i de Cultura i Educació (90), a les reunions de les meses de contractació (45), a les del Consell de la Pagesia (90), a les del Consell Escolar Municipal (90), a les del Consell d’Administració de les societats municipals Les Franqueses Entorn Verd i Les Franqueses Dinamització Econòmica (120) i “a altres òrgans complementaris” (60 euros).

APROVAT EN JUNTA DE GOVERN EL 19 DE JULIOL DE 2012

Acta de la Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2012. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

Acta de la Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2012. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

Durant un any, el cobrament d’indemnitzacions per oficiar cerimònies no va estar regulat. No va ser fins al 19 de juliol de 2012 quan es va aprovar en Junta de Govern Local. En aquella sessió, a la qual van assitir Francesc Colomé, Esteve Ribalta, Rosa Maria Pruna, Javier Álvarez, Àngel Profitós i Vanesa García, a més de la interventora accidental, Marta Pujol, i el secretari municipal, Lluís Muñoz, es va acordar per unanimitat la proposta de les dietes i indemnitzacions que rebrien els regidors.

L’acta de la sessió fa referència al ple del 7 de juliol de 2011 i explica que, en aquella ocasió, “no es van incloure les indemnitzacions dels regidors/es per al cas que hagin d’oficiar matrimonis civils o cerimònies d’imposició de nom als nounats i similars en les dependències municipals i celebrats en dies festius”. I continua dient que, a proposta del regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació (aleshores Àngel Profitós, ERC) “convé” regularitzar-lo.

Aquesta és l’única referència que apareix en la documentació sobre el polèmic cobrament d’indemnitzacions per part dels regidors. I és molt generalista, com es pot comprovar. La resta de vegades que es tracta la qüestió, sempre es fa referència directa als regidors sense dedicació exclusiva o parcial. De fet, la quantitat que es fixa per oficiar casaments és la contemplada per a aquests últims. La “regularització” va comportar que s’establís el pagament de 56 euros per cerimònia.

RATIFICAT EN EL PLE DEL 26 DE JULIOL DE 2012

Acta del ple del 26 de juliol de 2012. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

Acta del ple del 26 de juliol de 2012. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

Uns dies després de la Junta de Govern Local en la qual es van aprovar les indemnitzacions als regidors que oficiessin casaments, es va celebrar el ple d’aquell mateix mes. Va ser el 26 de juliol. La regularització de les dietes es va incloure dins d’un ampli paquet que, com a mostra de solidaritat amb els treballadors públics que aquell mateix any havien vist suprimides la paga extraordinària de desembre, proposava, entre altres, reduir les retribucions dels càrrecs electes “amb règim de dedicació exclusiva o parcial, al personal eventual de confiança i assessorament especial” en la mateixa proporció. El cobrament de les polèmiques dietes va passar per alt, ja que el debat es va centrar en com afectaria la reducció a les quantitats econòmiques fixes que els regidors i els grups municipals percebien aleshores.

Però l’acta del ple deixa ben clar que, com ja va passar a la Junta de Govern Local, el que aquell dia se sotmetia a aprovació també era aplicar “una reducció de les indemnitzacions dels regidors/es que no tenen dedicació exclusiva ni parcial”. El punt es va aprovar per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

Les quantitats que els càrrecs electes sense dedicació “exclusiva ni parcial” cobrarien a partir d’aquell moment, quedarien distribuïts de la següent manera: per assistència a les sessions plenàries (111 euros), a la Junta de Govern Local (232), a la Comissió informativa dels assumptes del ple (42), a la Comissió Especial de Comptes (42), als Consells dels Pobles de Llerona i Corró d’Amunt (111), als òrgans col·legiats dels patronats municipals d’Esports i de Cultura i Educació (84), a les reunions de les meses de contractació (42), a les del Consell de la Pagesia (84), a les del Consell Escolar Municipal (84), a les del Consell d’Administració de les societats municipals Les Franqueses Entorn Verd i Les Franqueses Dinamització Econòmica (111) i “a altres òrgans complementaris o la realització de matrimonis civils o cerimònies civils d’imposició de noms als nounats i similars realitzats en les dependències municipals i celebrats en dies festius” (56 euros).

Cal destacar la diferència entre les quantitats aprovades l’any 2011 i 2012 en el darrer punt (60 i 56 euros, respectivament). Mentre en la primera acta només figurava el concepte “assistencia a altres òrgans complementaris”, en la segona ja es fa referència a les cerimònies civils. En qualsevol cas, el ple va aprovar el cobrament d’indemnitzacions per a aquells regidors sense dedicació, però també se’n van beneficiar molts altres que ara estan imputats.

Enllaços relacionats:

L’Audiència ordena investigar els sobresous dels regidors

Tot el govern de les Franqueses, imputat per cobrar sobresous

Tot el govern declara en el jutjat, imputat per sobresous

Ribalta contradiu la versió dels altres nou imputats pels sobresous

2 Responses

  1. Albert P.

    Sembla clar que es van establir les dietes d’amagatotis i es van beneficiar durant un any. I l’oposició no va dir res? És vergonyós el que van fer uns i altres.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.