L’Ajuntament de Parets ha obert una nova convocatòria de Plans d’Ocupació Local que permetran la contractació de 57 persones del municipi en situació d’atur per a desenvolupar diversos projectes. La presentació de sol·licituds es pot fer a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), fins al 10 de març. Els contractes, del 70% de la jornada laboral, tindran una durada de sis mesos.

Els perfils professionals que es cobriran en aquesta ocasió corresponen a:

– 4 conserges

– 20 operaris/es de neteja

– 1 coordinador/a neteja llera del riu

– 5 auxiliars de jardineria

– 3 pintors/es

– 3 oficials de manteniment

– 2 operaris/es de manteniment

– 2 treballadors/es familiars o atenció sociosanitària

– 4 enquestadors/es

– 4 auxiliars administratius/es

– 1 dinamitzador/a d’activitats casals d’avis

– 1 integrador/a social

– 1 educador/a infantil

– 1 auxiliar de consergeria amb coneixements musicals

– 1 auxiliar de conversa en anglès

– 1 dinamitzador/a d’eines TIC

– 1 auxiliar informàtic

– 1 dinamitzador/a- assessor/a horticultura

– 1 orientador/a laboral

Els candidats hauran de complir uns requisits generals, comuns a tots els perfils professionals:

– Estar en situació legal d’atur, demostrada mitjançant inscripció al SOC com a persona demandant d’ocupació no ocupada.

– Estar donat d’alta al Servei Local d’Ocupació de Parets del Vallès (SLOP) amb una antiguitat mí­nima d’un mes.

– No haver participat en cap pla d’ocupació per un temps superior a 2 mesos, des dels darrers 12 mesos a partir de l’inici de presentació de la documentació per a cada convocatòria.

– Estar en situació legal per treballar a Espanya.

Les persones ja inscrites en l’últim Pla d’Ocupació no han de tornar a presentar la documentació excepte que considerin oportú fer modificacions o especificar els perfils nous.

Leave a Reply

Your email address will not be published.