Ahir, 22 d’octubre, es va procedir a l’obertura de l’aparcament del Cementiri municipal. Les obres d’urbanització de l’aparcament i de l’entorn, que van començar a inicis de setembre, ja han estat executades. L’actuació, està inclosa en el Pla de Barris del Pla d’Actuació Municipal i ha consistit prioritàriament en la redistribució de la posició de les places d’estacionament per optimitzar l’espai a més de millorar-ne els accessos i l’entorn.

L’actual aparcament disposa de 33 places. La calçada s’ha mantingut amb la geometria existent fins ara si bé s’ha afegit al nord de l’aparcament per protegir els xiprers.

L’actuació urbanística ha servit també per modificar l’entrada de l’aparcament des de carrer Sant Antoni, fet que afavoreix el gir del trànsit rodat i s’ha afegit una nova vorera. En la mateixa zona d’accés al parc s’ha habilitat un pas de vianants. El disseny de les voreres permet el pas de persones amb mobilitat reduïda i els encreuaments de la calçada inclouen guals adaptats.

Leave a Reply

Your email address will not be published.