El Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès va aprovar anit les Ordenances Fiscals per a 2015 amb els vots a favor de PSC, PP i CiU i l’abstenció de NOPP i ICV. El document que recull les taxes i impostos que s’aplicaran l’any 2015 ha estat elaborat sota els criteris generals de congelació, reducció de la pressió fiscal i bonificacions per als col·lectius amb més necessitats. El més destacat és la rebaixa del 3% en els rebuts de l’IBI urbà i de l’aigua d’ús domèstic i comercial.

El rebut de l’IBI urbà s’abaixarà un 3% i s’establirà un fraccionament en quatre pagaments (març, juny, octubre i desembre) a tothom qui el tingui domiciliat. A més, en el cas de l’Impost de Béns Immobles, es manté les bonificacions d’anys anteriors com ara:

 • 40% bonificació a les famílies nombroses
 • 50% de subvenció en els rebuts dels habitatges de protecció oficial
 • 50% bonificació per als habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar
 • 50% bonificació per als habitatges de lloguer que obtinguin la qualificació definitiva de protecció pública
 • 60 euros de bonificació per al pagament del rebut de l’IBI per a persones jubilades amb ingressos reduïts o que acreditin poca capacitat econòmica i per a persones aturades.

Durant el Ple es va avançar que s’està treballant la proposta d’incrementar aquesta bonificació per a persones aturades, jubilades i famílies monoparentals que reuneixin els requisits. En el supòsit d’un rebut de 500€, que és la mitjana del rebut de l’IBI a Parets del Vallès, l’aplicació de la nova bonificació més el 3% de rebaixa aprovada podrà significar que l’import final del rebut sigui un 20% menys.

NOVES TAXES I BONIFICACIONS

L’aplicació d’un 50% de reducció de la tarifa de la piscina municipal i del pavelló municipal per a les famílies nombroses i monoparentals és una de les novetats en l’apartat de bonificacions en l’apartat social. Es complementa amb una nova normativa que deixa exempt de pagament de l’impost de la plusvàlua per a les transmissions per execució hipotecària o dació en pagament. D’altra banda, s’incorpora una taxa per l’inici de tramitació d’expedient per a les entitats bancàries que disposen de pisos buits així com una taxa de 10 euros mensuals per a l’ús dels futurs horts socials, si bé els 6 primers mesos seran sense càrrec.

En l’àmbit comercial, amb voluntat d’incentivar el comerç de proximitat, es bonifica el 100% de la taxa d’activitats a aquelles empreses que donin d’alta el seu negoci als carrers Major, Sant Antoni o al mercat sedentari de l’Eixample. També en matèria de comerç, els mitjans de comunicació municipals faran campanyes promocionals amb inserció de publicitat a preus més reduïts.

A més de les novetats, es mantenen el seguit de bonificacions i ajuts socials iniciats anys anteriors:

 • Bonificació del 20% de l’IAE, amb un màxim de 20.000 euros, a les empreses que contractin un mínim de 5 persones de manera indefinida a través de l’SLOP.
 • Exempció de pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica a les persones amb discapacitació del 33% o superior.
 • Bonificació del 75% en l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles elèctrics o bimodals o que utilitzin exclusivament com a combustible biogas, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i que acreditin que no poden utilitzar un carburant contaminant.
 • Exempció de pagament de la taxa de residus als pensionistes per jubilació, incapacitat permanent i viduïtat, majors de 60 anys que acreditin escassa capacitat econòmica.
 • Bonificació de 6 euros en el rebut de la taxa mediambiental a les persones que facin ús de la deixalleria un mínim de 10 vegades/any.
 • 100% de bonificació de la taxa de teleassistència domiciliària a les persones majors de 80 anys que viuen soles al domicili i d’un 25, 50, 75 o 100% a les persones menors de 80 anys amb escassa capacitat econòmica, segons valoració de serveis socials.
 • Bonificacions d’entre el 25, 50, 75 i 100% de la taxa del servei d’atenció psicològica, segons valoració dels serveis socials.
 • Taxa piscina: bonificacions de fins al 50% segons si és resident al municipi, jubilat o pensionista major de 60 anys o grup escolar i del 100% per a persones amb discapacitat del 33% o superior.
 • Taxa de transport urbà: Exempció als pensionistes per jubilació, incapacitat permanent i viduïtat majors de 60 anys i a les persones amb discapacitat del 33% o superior i mobilitat reduïda.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.