Aquest mes de gener ha començat la primera fase de les obres d’urbanització de l’avinguda d’Espanya de Parets, en el tram comprés entre el carrer Pau Casals i el carrer Butjosa. Es preveu que l’actuació finalitzi a finals d’abril.

L’actuació té l’objectiu de convertir aquest espai en un nou espai d’identitat col·lectiva i un nou eix cívic de referència i de mobilitat sostenible per al barri. L’entorn de l’avinguda d’Espanya esdevindrà, amb l’execució del projecte, un espai de passeig i estada per als ciutadans, amb un paisatge urbà renovat i amb prioritat per als vianants i les bicicletes.

Aquest pla dóna continuïtat al procés de millora de la urbanització de l’avinguda Espanya, iniciat l’estiu de 2012, que té per objectiu l’adaptació i millora de l’espai públic urbà a les necessitats dels veïns i veïnes.

El projecte recull diverses intervencions, que afecten la mobilitat de vianants i vehicles, amb una actuació a diferents nivells, coma ara, paviments, jardineria i arbrat, reg, mobiliari urbà, instal·lacions, xarxes de serveis o enllumenat públic.

Leave a Reply

Your email address will not be published.