Pimec està portant a terme el programa “Fem Ocupació per a Joves”, projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Servicio de Empleo Público Estatal i el Fons Social Europeu, que té com a finalitat la inserció laboral de les persones joves de 18 a 30 anys, en situació d’atur, sense qualificació especialitzada i, prioritàriament, amb experiència professional.

Les actuacions de prospecció realitzades per PIMEC a Catalunya han assolit un total de 72 contractacions de joves, 34 dels quals han estat contractats per empreses del Vallès Oriental. Els joves contractats es troben a l’actualitat complementant la seva formació mitjançant accions formatives vinculades al seu lloc de treball. Les empreses contractants reben un ajut econòmic per a la contractació, i PIMEC els ofereix el suport i assessorament necessari per a la sol·licitud de la subvenció i la seva justificació.

La tipologia d’empresa que participa en el programa és molt diversa en relació a sectors i tamany, però principalment són micro i petites empreses industrials. Les principals posicions que s’han cobert, han estat en les àrees de producció i logística (60%), i l’administrativa (40%). Pel que fa al gènere dels joves contractats, la distribució ha estat gairebé del 50% homes / dones, i l’edat promig de 24 anys.

El programa va iniciar-se el desembre de l’any passat, i a finals de setembre va finalitzar el termini per poder realitzar les contractacions. A partir d’ara, es farà el seguiment i la tutorització per part dels serveis tècnics de PIMEC Vallès Oriental.

Leave a Reply

Your email address will not be published.