L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), han ampliat el conveni de col·laboració que mantenen des del 2012, incorporant un nou habitatge propietat de l’AHC  al dos ja conveniats anteriorment, per destinar a programes socials.

A més d´aquests tres habitatges l’Ajuntament compta amb sis habitatges més, en el marc del projecte Lloguer segur, assolint-se per tant la xifra de nou habitatges que es destinen a atendre situacions socials desafavorides de famílies del municipi.

Pels propers mesos es preveu una dotació de dues unitats més, de propietat municipal. Des de l´Ajuntament es continua treballant per poder comptar amb més habitatges socials dins de les diferents actuacions que proposa el Pla Local d´Habitatge 2012-2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.