L’Ajuntament de Santa Eulàlia ha aprovat la congelació de les ordenances fiscals per aquest 2015. Així es va decidir en el ple extraordinari celebrat aquest dijous, on el govern de Joaquim Brustenga (CiU) va anunciar que després d’una tasca de sanejament de l’economia municipal duta a terme durant aquests anys, es podia permetre una congelació d’aquestes per no carregar les economies familiars en aquesta època tan difícil. Només son dos els conceptes fiscals que experimenten una modificació.

En un principi la base imposable de l’IBI ja venia augmentada obligatòriament un 10% degut a l’actualització del cadastre. Per aquest motiu el plenari ha decidit rebaixar el tipus impositiu un 7%. Per tant els veïns de Santa Eulàlia només experimentaran un petit augment en valor absolut, que s’ha de mantenir degut al pla d’ajust que el consistori està sotmès.

L’altre concepte que es veurà rebaixat serà el de la quota de deixalleries. Dels 21’54 euros que es paguen actualment per cada rebut, es passarà ara a 21’35 euros. Aquesta rebaixa ve imposada pel consorci de residus.

L’altre punt de l’ordre del dia ha estat desestimar les al·legacions que presentaven els propietaris dels terrenys de Can Naps reclamant el cobrament de les indemnitzacions que establien els convenis signats amb l’Ajuntament. Tanmateix s’ha aprovat iniciar els tràmits per la revisió d’aquests convenis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.