El Ple ha aprovat una moció de suport a la Declaració unilateral d’independència, presentada pels grups municipals MxV-ERC i CiU a petició del grup polític Solidaritat Catalana. La moció va comptar amb el suport de MxV-ERC, CiU i ICV i l’abstenció d’iVall i del regidor no adscrit, David Carrillo.

Els acords adoptats a la moció són:

Primer – Instar els agents polítics partidaris de la independència que en les properes eleccions al Parlament de 27 de setembre de 2015 comparteixin els punts programàtics necessaris que facin visible de manera inequívoca la voluntat del poble de Catalunya d’esdevenir independent.

Segon – Instar el parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat i els agents polítics i socials a emprendre totes les iniciatives polítiques per assolir la independència de Catalunya mitjançant una Declaració unilateral d’Independència (DUI) després del 27 de setembre de 2015 si el resultat de les eleccions dóna una majoria parlamentària a favor de la independència, preferentment abans de finalitzar l’any 2015.

Tercer – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, al President de la Generalitat i a les entitats representades al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.